Podziel się krwią w wakacje

Celem akcji „Podziel się krwią w wakacje” jest uzupełnienie zapasów krwi, które ze względu na czas wakacji i trwającą epidemię znacząco się uszczupliły. Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z potrzebą oddawania krwi wśród samorządowców, pracowników urzędów oraz mieszkańców gmin i powiatów w naszym województwie.

W ramach wspólnej akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty poboru krwi w wybranych gminach województwa śląskiego. Harmonogram akcji będzie na bieżąco aktualizowany na naszej stronie internetowej: https://www.silesia.org.pl/aktualnosci/podziel-sie-krwia-w-wakacje-wspolna-akcja-rckik-i-zwiazku,556.

Zachęcamy do oddawania krwi oraz do organizowania dodatkowych akcji krwiodawstwa  w miejscowościach, które nie zostały uwzględnione w harmonogramie RCKiK, dostępnym na stronie internetowej https://rckik-katowice.pl/kalendarium

Osobami do kontaktu ze strony biura Związku w tej sprawie są p. Dominika Tkocz, koordynator działań w sferze PR i szkoleń, e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. kom. 510 201 158 oraz p. Agata Motyl, specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie, e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. kom. 508 217 060.

Skip to content