Święto Narodowe Trzeciego Maja


Lekcja historii dla wszystkich Polaków. Przypominamy że 03.05.1791 w Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwalono jedną z pierwszych na świecie konstytucji. Wyprzedza ona konstytucję francuską. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w 1788 roku. Uchwalenie konstytucji 3-go Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku. Pamiętajmy o tym i bądźmy obywatelami przestrzegającymi zasady wynikające z zapisów aktu prawnego, który jest nadrzędny w stosunku do wszystkich aktów prawnych. Jest to podstawa sprawnie funkcjonującego państwa prawa!

Skip to content