Wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W sobotę 27.04.2024r. w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej woj. Śląskiego. W turnieju udział wzięli laureaci poszczególnych kategorii wiekowych (klasy I-IV, V-VIII, ponadpodstawowe) szczebla powiatowego. Młodzieżowcy, którzy zdobyli pierwsze dwa miejsca uzyskali kwalifikację na szczebel centralny OTWP. Turniej zorganizowano po raz pierwszy w historii na terenie powiatu rybnickiego. Swoją obecnością turniej zaszczycili:

  • Michał Kopański – Wicewojewoda Śląski
  • dh Stefan Kaptur – Vce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Śląskiego
  • st. bryg. Wojciech Kruczek – Śląski Komendant Wojewódzki PSP
  • mł. bryg. Zbigniew Dyk – Komendant Miejski PSP w Rybniku
  • Iwona Gejdel-Targosz – Vice Prezes WFOŚiGW w Katowicach
  • Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego
  • Marek Profaska – Vce Starosta Powiatu Rybnickiego
  • Wiesław Janiszewski – Burmistrz miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny
  • Arkadiusz Bryja – Przedstawiciel Nadleśnictwa Rybnik
  • Natalia Kuś – Dyrektor ZS w Czerwionce-Leszczynach

Dziękujemy za współpracę, wszelką pomoc, sfinansowanie nagród oraz wsparcie merytoryczne którego udzielili nam:

-Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Śląskiego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Starostwo Powiatowe w Rybniku

-Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Nadleśnictwo Rybnik, Lasy Państwowe

-Firma KRYS beton towarowy

Wielkie podziękowania należą się również Komendantowi Gminnemu dh Wojciechowi Gawlikowi z jednostkami z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

-OSP Czerwionka

-OSP Palowice

-OSP Dębieńsko Wielkie

-OSP Bełk

Skip to content