Ostatnia Sesja Rady Powiatu w Rybniku

Ostatnia sesja mijającej VI kadencji Rady Powiatu w Rybniku odbyła się w czwartek 25.04.2024 w Dworze w Łukowie Śląskim. Oprócz podejmowanych bieżących  uchwał Rady Powiatu  była okazją do podsumowań i podziękowań. Podjęta została  również Uchwała Rady Powiatu w Rybniku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2023 rok 16 głosami za i 3 głosami przeciw.  Dziękujemy Zarządowi Powiatu w Rybniku  i gratulujemy. Mamy nadzieję, że nowy Zarząd Powiatu w Rybniku będzie kontynuował te dobre tradycje. Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec  podziękował wszystkim radnym, przewodniczącemu  za 5,5 roku zaangażowania i pomocy w realizacji wielu przedsięwzięć służących rozwoju powiatu rybnickiego, a także wspólną pracę na rzecz mieszkańców naszej małej Ojczyzny, która przeradza się w sukces. Słowa uznania skierował także do całego Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, Sekretarz Powiatu  Katarzyny Wawoczny i Skarbnika Powiatu Sylwii Marcol – Wróblewskiej. Przewodniczący Jan Tokarz podziękował Staroście, Zarządowi i radnym za dobrą współpracę, która przełożyła się na realizację wielu zadań, przed którymi stał Powiat.

Przypominamy skład Rady Powiatu VI kadencji:

 • Damian Mrowiec  – Starosta
 • Marek Profaska – Wicestarosta, Przewodniczący Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Rybniku 
 • Elżbieta Pierchała – Członek Zarządu Powiatu w Rybniku
 • Jan Tokarz – Przewodniczący Rady Powiatu w Rybniku
 • Izabella Krasowska – Salamon – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Rybniku
 • Irena Woźnica – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Rybniku
 • Halina Karwot – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku
 • Gabriela Grochla – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rybniku
 • Eugeniusz Adamiec – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Rybniku
 • Bogusław Niestrój – Przewodniczący  Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Rybniku
 • Aleksandra Wojtas – Plisz – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Rybniku
 • Karina Stępień – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i promocji Rady Powiatu w Rybniku
 • Michał Cichoń – Przewodniczący Komisji Współpracy Europejskiej Rady Powiatu w Rybniku
 • Anna Gudzik
 • Andrzej Kłapczyk
 • Łukasz Norek
 • Cezary Rajca
 • Adam Wczasek
 • Honorata Węglorz
Skip to content