Trwa nabór zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji konkursu „Bitwa Regionów”

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania wnioskodawcy.
Zgłoszenia mogą przesyłać:
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in.:
– promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych,
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
– upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 r.

Skip to content