PAMIĘTAJ IDŹ  NA WYBORY 7.04.2024 !!!

Jak oddać ważny głos na radnego gminy, powiatu i województwa

Jak zagłosować? Wyborca musi znaleźć listę, na którą chce oddać głos. Następnie należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku jednego wybranego kandydata.

Można oddać tylko jeden głos na jednego kandydata.

Znak „X” to dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

UWAGA!

Jeśli linie nie będą się przecinały, głos zostanie uznany za nieważny.

Jeśli postawimy znak „X” przy więcej niż jednym kandydacie, głos zostanie uznany za nieważny.

Jeśli nie postawisz żadnego znaku, głos zostanie uznany za nieważny.

Skip to content