Aktywna szkoła

Aktywna Szkoła” to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), który pozwoli na efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież, a także całe rodziny. Budżet programu na 2024 rok wynosi 260 mln zł, a odpowiedzialnym za jego realizację na poziomie krajowym będzie wyłoniony w naborze realizator. Już wkrótce zostanie ogłoszony program, w ramach którego szkoły będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł na zakup sprzętu sportowego. Środki na oba programy – „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” – wyniosą w tym roku aż 335 mln zł.

Skip to content