Barometr zawodów- prognoza na 2024 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, zaprasza do zapoznania się z wynikami badania pn. Barometr zawodów- prognoza na 2024 rok.

Barometr jest jednym z narzędzi pomagających precyzyjniej określić zachodzące zmiany na rynku pracy  przez pryzmat potrzeb zatrudnieniowych, szkoleniowych oraz doradczych. Po raz kolejny badania potwierdzają jak duże znaczenie dla rynku pracy ma kształcenie dlatego też zachęcamy do zapoznania się z badaniami nauczycieli pedagogów a w szczególności uczniów podejmujących decyzję o dalszym kształceniu. Barometr zawodów dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. W wynikach badania dla miasta Rybnika i powiatu rybnickiego na 2024 rok znalazło się, tak jak w roku poprzednim, 17 zawodów deficytowych. Wśród profesji, w których brakuje pracowników od kilku lat są m.in. kierowcy samochodów ciężarowych, lekarze i pielęgniarki, analitycy i operatorzy systemów teleinformatycznych, nauczyciele przedmiotów zawodowych czy też pracownicy służb mundurowych. Na rok 2024 nie wskazano zawodów, które występują na lokalnym rynku pracy w nadwyżce. Lista zawodów ocenianych w Barometrze została przygotowana na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności, które zostały podzielone na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone oraz nadwyżkowe. Zapraszamy do korzystania z wyników badania oraz odwiedzenia portalu barometrzawodow.pl gdzie  znajdą Państwo między innymi prognozy, plakaty oraz wersję elektroniczną publikacji.

Załączniki:

Plakat Barometru zawodów na 2024 rok – powiat rybnicki i miasto Rybnik

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Barometr zawodów 2024 206 KB 78
Skip to content