Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące rodzicielstwo zstępcze

Z radością informujemy, że w dniu 14.grudnia 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Rybniku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku na zaprojektowanie plakatu wraz z hasłem promującym rodzicielstwo zastępcze. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką rodzicielstwa zastępczego oraz zwrócenie uwagi na rolę jaką pełnią rodzice zastępczy względem dzieci potrzebujących opieki. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, a uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością oraz talentem artystycznym. Prace były bardzo kreatywne, stąd jury miało problem z wyłonieniem najlepszych. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych . Pierwszą kategorię stanowili uczniowie klas  1-3 szkól podstawowych, a drugą uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Poniżej lista zwycięzców wraz z nagrodzonymi pracami. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, zaś pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, mając nadzieję, że nadal będą rozwijać swoją twórczość plastyczną. Ponadto z przyjemnością informujemy, że prace wszystkich dzieci stały się inspiracją do stworzenia kalendarza na 2024 rok i można je oglądać w siedzibie tutejszego Centrum.

Drugą kategorię stanowili uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i laureatami zostali:

Wanessa Kaczan – I miejsce (SP nr w Świerklanach)

 Maja Grzegorzek – II miejsce (SP nr 1 w Świerklanach)

Martyna Przeliorz – III miejsce (SP nr 1 w Świerklanach)

Skip to content