Debata ewaluacyjna pt. „Dom bez przemocy”

Komendant Miejski Policji insp. mgr Rafał Głuch informuje, że Komenda Miejska Policji w Rybniku w dniu 28 listopada 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13c planuje przeprowadzić debatę ewaluacyjną pt. „Dom bez przemocy” Ww. przedsięwzięciu jest kontynuacją debaty inauguracyjnej, która odbyła się 25 kwietnia 2023 roku w Rybniku Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku. Odbiorcami przedsięwzięcia będą pedagodzy placówek oświatowych, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także mieszkańcy miasta zainteresowani ww. tematem.

Podstawowym celem debaty jest omówienie zagadnień problemowych związanych z nowelizacją przepisów dotyczących przemocy domowej, wymiana doświadczenia, a co za ty idzie zwiększenie skuteczności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W przypadku pytań proszę o kontakt z asystentem Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rybniku asp. szt. Angeliką Strzebinczyk tel. 798 032 244,

47 8557 369 lub referentem Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rybniku mł. asp. Lesławem Mandrela tel. 47 8557 368

Skip to content