Apel o świadome prowadzenie lekcji terenowych na obszarach chronionych, jakimi są rezerwaty przyrody.

Rezerwaty przyrody to „małe parki narodowe” – obszary poddane szczególnej ochronie prawnej, gdzie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązuje szereg zakazów. Najistotniejsze z punktu widzenia ochrony tych obiektów to zakazy dotyczące schodzenia z udostępnionych szlaków, zrywania roślin i grzybów, zaśmiecania czy też
wprowadzania do rezerwatu przyrody psów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w trakcie licznych akcji informacyjnych i warsztatów w ramach kampanii #ChronimyRezerwaty, które skierowane są przede wszystkim do młodych ludzi, grupy najistotniejszej z punktu widzenia kształtowania świadomości ekologicznej, stara się uświadamiać o zasadach zachowania na tych chronionych obszarach.
Z ubolewaniem jednak stwierdzam, że obserwacje informacji zamieszczanych na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych śląskich szkół, a także zaobserwowane bezpośrednio w terenie zachowania, wskazują, że lekcje terenowe organizowane w rezerwatach w naszym województwie prowadzone są często z naruszeniem obowiązujących zakazów. Stanowi to z jednej strony złamanie prawa, za które mogą nawet grozić sankcje karne, z drugiej strony utrwalenie niewłaściwych postaw względem przyrody i jej ochrony wśród dzieci i młodzieży. Co więcej, pokazuje to
też brak wiedzy i świadomości ekologicznej samych nauczycieli inicjujących wycieczki, w szczególności na temat obszaru, na którego terenie się znajdują i tego, jakie obowiązują na nim zasady zachowania, co przekłada się na jakość tak przeprowadzonej lekcji przyrody.
Wraz z apelem przekazuję przygotowaną przez naszych specjalistów ds. rezerwatów przyrody broszurę informacyjną i adresy stron, pod którymi można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi zasad zachowania w rezerwatach oraz zakresu udostępnienia tych obiektów. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam również do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pozostają do dyspozycji w kwestiach związanych z ochroną rezerwatową. Będzie nam niezmiernie miło, gdy na prowadzonych w Państwa szkołach zajęciach podejmą Państwo ten ważny z punktu widzenia ochrony dzikiej przyrody temat, do czego gorąco zachęcam. W przypadku informacji zwrotnej od szkół chętnie podzielimy się
na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach lub naszych mediach społecznościowych takimi inicjatywami.
https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/udostepnienie-rezerwatow-przyrody
https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/zielony-dekalog-turysty

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Folder #ChronimyRezerwaty 729 KB 31
Skip to content