IX nabór do programu „Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026”

Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy, zarejestrowane (lub prowadzące działalność) na terenie jednego z wybranych 11 województw:

-pomorskiego
-kujawsko-pomorskiego
-dolnośląskiego,
-opolskiego,
-lubuskiego,
-wielkopolskiego,
-zachodniopomorskiego
-mazowieckiego
-śląskiego
-małopolskiego
-świętokrzyskiego

do złożenia wniosku o przystąpienie do IX naboru programu „Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026”.

Jako jednostka samorządu gospodarczego, po wielu rozmowach z Przedsiębiorcami, dotyczącymi dynamiczniej sytuacji na rynku energii oraz przeprowadzonych konsultacjach z podmiotami obrotu energią, wdrożyliśmy program wsparcia w ww zakresie. Mając na względzie, iż znaczną część Przedsiębiorców do końca 2023r., obejmuje zamrożona cena energii (785,00netto/1MWh), natomiast po tym terminie obowiązywać będą zaktualizowane stawki rynkowe, które już dzisiaj nierzadko przekraczają 2.100,00 netto/1MWh), objęcie programem wsparcia przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej pozwoli Przedsiębiorcom otrzymać zamrożoną cenę do końca 2026r lub możliwość zakupu energii w cenach hurtowych z niższą opłatą za bilansowanie.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu „Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026” w siedzibie izby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kig.net.pl do 23.10.2023r. Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula środków w programie.  Udział w programie jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kig.net.pl wraz z nazwą firmy oraz informacją o siedzibie firmy zainteresowanej programem wsparcia.

Karkonoska Izba Gospodarcza od 1991r. wspiera Przedsiębiorców Dolnego Śląska i nie tylko w rozwoju ich firm. Zachęcamy do zapoznania się z Naszymi działaniami: https://kig.net.pl/wsparcie-dla-firm

Skip to content