Jubileusz 25-lecia funkcjonowania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rybniku

W dniu 29.09.2023r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Rybniku odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rybniku. Zebranie zorganizowano z okazji jubileuszu 25 – lecia funkcjonowania tegoż Zarządu. Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów reprezentujących wszystkie Zarządy Gminne ZOSP RP z terenu naszego powiatu. Następnie Prezes Zarządu dh Wojciech Kasperzec poprosił przybyłych o uczczenie minutą ciszy druhów OSP oraz funkcjonariuszy PSP, którzy odeszli na wieczną służbę.

W uroczystości udział wzięli:

– Grzegorz Wolnik – radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

– Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,

– st. bryg. Wojciech Kruczek – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku,

– mł. bryg. Zbigniew Dyk – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku,

– Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice,

– Grażyna Pierchała – Zastępca Wójta Gminy Gaszowice,

– st.bryg. w st.spocz. Erwin Jaworudzki

– Prezesi oraz Komendanci Zarządów Gminnych,

– Pierwszy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rybniku dh Gerard Kotula.

– byli oraz obecni członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie uroczystości dh Wojciech Gawlik – Komendant Miejsko-Gminny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odznaczony został „Srebrną Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”.

Zarząd Oddziału Powiatowego wyróżnił wszystkich byłych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wręczając listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki ufundowane przez Pana Jacka Czogallę – firma MCJ. Wyróżnionym wręczono również drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Wśród wyróżnionych byli m.in Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec i Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska.

Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim samorządowcom, którzy bark w bark z strażakami starają się aby ochotnicze pożarnictwo na terenie naszego powiatu rozkwitało.

Na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rybniku dh Wojciecha Kasperzec spłynęły liczne gratulacje oraz słowa uznania.

Skip to content