„Wspieramy się i szanujemy” – obchody 15-lecia istnienia szkoły i uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych

2 września br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej miała miejsce uroczystość Jubileuszu 15-lecia Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych wyróżnionym absolwentom i podziękowań dla ich pracodawców.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, osoby wspierające szkołę.

M.in.:

– V-ce Prezydent Miasta– Piotr Masłowski

– V-ce Starosta Powiatu Rybnickiego – dr Marek Profaska

– Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Rybniku – Grzegorz Potysz,

– Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku – Anna Kozowska – Soińska

– Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu w Pracy w Rybniku – Dorota Małyszko

– Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach – Wiesław Jabłoński,

Obchody zostały rozpoczęte uroczystym wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Pan Czesław Lapczyk, który przywitał zebranych gości, po czym przedstawił rys historyczny Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Tę cudowną galę uświetnili występami uczniowie naszej szkoły.

Część artystyczną poprowadziły dwie konferansjerki: Oliwia Podoluk i Natalia Mazurek.

Uczniowie klas II i III przedstawili nam paradę fachowców reprezentującą większość zawodów, w których można się u nas szkolić.

Mikrofon został przekazany uczniom klasy fryzjerskiej.

Aleksandra Brylewska zachwyciła zebranych swoim cudownym śpiewem, Jakub Górecki, oczarował zebranych dźwiękiem swojej gitary, a Nikola Karwot i Olimpia Karwot zaprezentowały nam swoje autorskie wiersze.

Uczniowie zorganizowali krótki konkurs sprawdzający wiedzę naszych gości. Zebrani losowali z koszyka nieoczywiste przedmioty związane z różnymi zawodami, a następnie musieli odgadnąć w jakim zawodzie dany przedmiot jest używany.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po ich wystąpieniach oraz złożonych życzeniach głos zabrał dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rybniku Pan Tomasz Szymura.

Dyrektor podziękował przybyłym gościom, dyrekcji, pracownikom szkoły, członkom zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku, gronu pedagogicznemu i przede wszystkim uczniom naszej szkoły.

Wspomniał o nieobecnych już wśród nas osobach, które miały niewspółmierny wpływ na powołanie szkoły: o Edwardzie Szwedzie (Dyrektor Izby), o Tadeuszu Śpiewoku (V-ce Prezes Izby) i o Piotrze Zmudzie (członek Zarządu).

Następnie przedstawił krótko historię powstania szkoły i przeszedł do kolejnego punktu spotkania, którym było uroczyste wręczenie świadectwa czeladniczych wyróżnionym absolwentom i podziękowań ich pracodawcom.

Nawiązując do tegorocznej sesji egzaminacyjnej dyrektor przekazał, że w tym roku do egzaminu czeladniczego przystąpiło prawie 300 pracowników młodocianych, a najbardziej licznie w zawodach:

– Fryzjer – 103 osoby

– Cukiernik – 37 osób

– Mechanik pojazdów samochodowych – 37 osób

– Elektryk – 16 osób

– Kucharz – 11 osób.

Najmniej jednak było tapicerów i monterów sieci i instalacji sanitarnych – po 1 kandydacie.

Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku w zawodzie cukiernik i kucharz pod okiem nauczycieli, restaurację InoWino Świerklaniec, Catering CZARY MARY Bożena Hanak , firmę Gos-Han Rybnik , firmę Cukiernictwo – piekarnictwo Krzysztof Kuźnik, Atelier Słodyczy i PPHU Nord Studnik Krzy.

Serdecznie gratulujemy młodzieży zdobytych zawodów a pracodawcom wyszkolenia znakomitych fachowców i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom.

Dziękujemy również Pani Hannie Szymura-Bujok Foto Szymura za zdjęcia, Pani Joannie Pańczyk i Joannie Żedzickiej za przygotowanie dekoracji, Pani Wioletcie Molędzie, Zycie Zyman, Dianie Łabaj i Katarzynie Borysewicz za przygotowanie wraz z uczniami poczęstunku, Pani Teresie Niedzieli, Annie Soblik i Alicji Goleniowskiej za przygotowanie programu artystycznego oraz Pani Ewie Skatuła za kwiaty.

Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na naszej stronie internetowej: www.izbarybnik.pl

Skip to content