Kolejna umowa stypendialna dla uczniów Zespołu Szkół z JSW podpisana

Wczoraj 24.07.2023  została podpisana umowa przez Damiana Mrowca, Starostę Powiatu Rybnickiego, Artura Wojtków, zastępcę prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, oraz Natalię Kuś, dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce–Leszczynach.

W ramach umowy uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk, technik górnictwa podziemnego, elektryk i górnik eksploatacji podziemnej mogą ubiegać się o stypendium ufundowane przez JSW S. A., nagrodę roczną, ale przede wszystkim uczniowie otrzymują gwarancję zatrudnienia po skończeniu szkoły. Jastrzębska Spółka Węglowa pomoże szkole współorganizować kształcenie w tych zawodach i zapewni uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych.

Dyrektor szkoły, Natalia Kuś, z satysfakcją podkreśla, że w tym roku klasy technika elektryka  i elektryka cieszyły się bardzo dużym powodzeniem w rekrutacji i była pomiędzy uczniami duża rywalizacja o miejsce, ale przede wszystkim udało się stworzyć klasę w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej, co świadczy o wzroście rangi tego zawodu, zwłaszcza że od dawna nie było takiej sytuacji.

Podpisana umowa jest korzystna dla wszystkich stron – uważa Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. – Wspólnie umożliwiamy młodym adeptom górnictwa naukę tego trudnego fachu. Podpisana umowa pozwala rozwijać potencjał kolejnych pokoleń górników, którzy w przyszłości przyczynią się do sukcesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej – dodaje wiceprezes Artur Wojtków.

Mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają potencjał wynikający z podpisanej umowy i osiągną dobre wyniki nauczania, a następnie świetnie zdadzą egzaminy zawodowe.

Skip to content