Klub seniora w Łukowie Śląskim – ogłoszenie

Informujemy, że mimo zakończenia realizacji projektu, Klub Seniora w Łukowie Śląskim nie kończy działalności, a zajęcia są kontynuowane dalej. Seniorów zapraszamy do dalszych spotkań i angażowania się w działania kulturalne, edukacyjne i sportowe.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu:

– wsiedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik w godzinach urzędowania:

poniedziałek- środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 18:00
piątek 7:30 – 13:00

– telefonicznie pod nr: 32 4260033

– mailowo: pcpr@powiatrybnicki.pl

– telefonicznie do Klubu Seniora pod nr: 509 297 216

Oferta „ Klubu Seniora” skierowana jest do osób starszych, mających ukończone 60 lat, wykazujących potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – ilość miejsc: 38.

Klub Seniora jest dzienną forma usług opiekuńczych a udział w klubie jest nieodpłatny dla osób, u których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Szczegółowe warunki odpłatności reguluje Uchwała Rady Powiatu.

Skip to content