Porozumienie dotyczące powołania Lokalnej Koalicji

Dzisiaj tj 27.06.2023 w siedzibie Starostwa Powiatowego  zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rybniku a Starostwem Powiatowym w Rybniku, dotyczące powołania Lokalnej Koalicji w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Stronami na rzecz promocji zdrowego stylu życia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej skierowanej do mieszkańców Powiatu Rybnickiego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki środków psychoaktywnych jako zadania priorytetowego. Współpraca będzie dotyczyć również wymiany informacji, doświadczeń oraz komunikacji dotyczącej wspólnych działań, wpieraniu działań realizowanych przez Strony oraz współpracy podczas organizacji zaplanowanych do realizacji projektów.  

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku Michała Dudka oraz Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.

 

Skip to content