RAJD ROWEROWY UKS GRACZ „RoweRoad” Lyski 2023

W dniu 17 czerwca Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” w ramach zadania „Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lyski”, zorganizował I Rajd Rowerowy „RoweRoad Lyski 2023”, którego adresatem były dzieci i młodzież szkół podstawowych.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało pięć drużyn i tym sposobem w rajdzie, którego meta wyznaczona została w Dworze w Łukowie Śląskim, wzięły następujące szkoły: Adamowice, Lyski, Pstrążna i Raszczyce oraz Piece czyli jedna z terenu Gminy Gaszowice. W sumie po naszych bezdrożach, polach, ścieżkach i drogach, różnymi trasami poruszało się prawie pięćdziesięciu uczestników wraz z opiekunami.

Na mecie Rajdu, na każdego uczestnika czekał obficie zaopatrzony mini bufet. Każdy mógł sobie przy ognisku upiec kiełbasę, były owoce, słodki poczęstunek oraz napoje.

Dodatkową atrakcją były konkurencje sprawnościowe: jazda wolna na czas, skoki przez skakankę i odbicia piłki siatkowej na czas oraz sprawnościowy tor przeszkód. Najlepsi ze startujących otrzymali drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rybniku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy magnes z wizerunkiem wspomnianego wcześniej Dworku.

Zwycięzcy konkursów:

  1. Jazda wolna na czas (1 min): I. Siedlaczek, K. Węgrzyk z Adamowic oraz Sz. Broża i M. Maciejowski z Raszczyc.
  2. Skoki na skakance na czas (30 s): D. Tomczak z Raszczyc, K. Bober z Pstrążnej, D. Płaczek z Lysek i Sz. Piecowski z Pieców.
  3. Odbicie siatkówki na czas (30 s): K. Laskowski z Adamowic, W. Zapłata z Raszczyc, S. Gacka z Adamowic i F. Jelocha z Raszczyc.
  4. Sprawnościowy tor przeszkód: E. Wikarek, K. Laskowski, D. Traliszewski z Adamowic oraz M. Przybyła i F. Jelocha z Raszczyc.

Jako organizatorzy bardzo dziękujemy Starostwu Powiatowemu w osobie Pani Sonii Fojcik-Hałacz, Kierownikowi Referatu Projektów i Funduszy Europejskich, Edukacji Artystycznej i Praktyk Społeczno – Kulturowych, za udostępnienie obejścia oraz toalet Dworku w Łukowie. Okazało się, że cały kompleks jest doskonałym miejscem do zorganizowania takiego „zlotu”. Obiekt dysponuje wiatą z dostępem do ogniska i grilla, jest miejsce do zorganizowania zabaw ale najważniejsze, że obiekt z całym uroczym obejściem może służyć jako przystanek wypoczynkowo- relaksacyjny podczas wycieczek.

Dziękujemy opiekunom za zorganizowanie i bezpieczne poprowadzenie grup a uczestnikom za udział. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych wycieczkach rowerowych lub turystyczno-krajoznawczych.

Bogusław Niestrój

UKS „GRACZ”

Udział w rajdzie był bezpłatny. Rajd realizowany w ramach zadania „Propagowanie Aktywności Fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lyski”, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Lyskach i UKS „GRACZ”.

« z 2 »
Skip to content