GRANTY DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Trwa nabór wniosków o granty w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania.
Wspomniane organizacje mogą otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej oraz integracji międzypokoleniowej. Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2023 r.

Skip to content