Trwa nabór projektów współpracy europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.
Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do:
– międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości;
– włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę,
– zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania technologii w kulturze,
– budowania potencjału sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza EACEA. Biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce prowadzi Creative Europe Desk Polska.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 lutego 2023 r.

Skip to content