Chór GAUDEO w Akademii Muzycznej w Katowicach

W środę 19 października w Akademii Muzycznej w Katowicach odbyły się prezentacje chóralne w ramach Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. W gronie uczestników koncertu znalazły się m.in. chóry „GAUDEO” i „GAUDEO Mini” pod kierunkiem Marii Skrobol, działające w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy SP 1 i SP 2 w Świerklanach.

Chór GAUDEO ma już na swoim koncie kilka koncertów finałowych w ramach projektu Śpiewająca Polska: „Piosenki Disneya” w Filharmonii im M. Karłowicza w Szczecinie (2015), „Moniuszko śpiewany inaczej” w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu (2017), „Zagrajmy w muzykę” w Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu wraz z sesją nagraniową na płytę CD (2018), koncert finałowy Narodowe Śpiewanie w Filharmonii Łódzkiej (2018) oraz tegoroczny koncert „Hip- hip- chórra!” w Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej w Olsztynie.

 Występ na scenie sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach  był niezwykłym przeżyciem dla młodych chórzystów, którzy wspaniale zaprezentowali swój program.   Wśród zaproszonych gości biorących udział w tym wydarzeniu artystycznym był Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Grzegorz Potysz.

Naszym chórzystom i Pani Marii gratulujemy. Życzymy im udziału w wielu równie interesujących projektach muzycznych.

Skip to content