Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 informujemy, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę  elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 17.00. Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 

Dołącz do spotkania Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82431193767?pwd=V3p1cmJUd0x0V0VYdEEyN3ZuZUZnZz09
Identyfikator spotkania: 824 3119 3767
Kod dostępu: rmk9qX

Skip to content