Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu grantowego „Orlen dla Strażaków”

Dofinansowanie można wykorzystać wyłącznie na zakup:
– sprzętu przeciwpożarowego;
– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
– sprzętu ratownictwa medycznego;
– sprzętu ratownictwa chemicznego;
– sprzętu ratownictwa ekologicznego;
– sprzętu ratownictwa wysokościowego;
– sprzętu łączności;
– wyposażenia osobistego strażaków.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – państwowe oraz ochotnicze.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 lipca 2022 r.

Skip to content