Trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”

Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.
Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej oraz w formie materiału audiowizualnego. Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.

Skip to content