JSW współpracuje ze szkołami kształcącymi uczniów w zawodach górniczych

– Podpisaliśmy, już po raz piąty, umowę o współpracy z Powiatem Rybnickim i Zespołem Szkół w Czerwionce – Leszczynach. To jasny sygnał dla młodzieży, że może ona wiązać swoją przyszłość zawodową z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), jako firmą rozwojową. Do tego jednak potrzebna jest wykwalifikowana kadra, a wierzę, że taka współpraca zapewni naszej Spółce doskonałych fachowców – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.

W ramach porozumienia Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych. To szansa dla młodzieży na dobre przygotowanie zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej pracy górniczej. – Po zakończeniu tego roku szkolnego pierwszy rocznik uczniów, którzy ukończyli Technikum i Szkołę Branżową, będzie mógł także skorzystać z gwarancji zatrudnienia w kopalniach JSW – mówi Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach. – Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się zawody elektryk i technik elektryk ze względu na szerokie możliwości zatrudnienia i wielkie zapotrzebowanie, które notuje ta branża – dodaje dyrektor szkoły.

Podpisana umowa korzystna jest dla wszystkich stron. Rybnicki wicestarosta Marek Profaska stwierdził, że współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową pozwala na rozwój zarówno uczniów, jak i szkoły. Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach prowadzi kształcenie na wielu kierunkach, w tym m.in. w Technikum w zawodach: technik elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz technik górnictwa podziemnego. Natomiast w Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie kształcą się w zawodach: elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz górnik eksploatacji podziemnej.

Umowa została podpisana przez Artura Wojtków, zastępcę prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, Natalię Kuś – dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach oraz zarząd powiatu rybnickiego: starostę Damiana Mrowca i jego zastępcę Marka Profaskę.

Skip to content