Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021 – 2030

Wczoraj 9.06.2021 r. w Czerwionce – Leszczynach zostało podpisane porozumienie dotyczące zasad współpracy przy opracowywaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021 – 2030. Porozumienie zostało podpisane przez Starostę Damiana Mrowca, Burmistrza Czerwionki-Leszczyn Wiesława Janiszewskiego oraz Wójta Gaszowic Pawła Bugdola, Wójta Lysek Grzegorza Gryta, Wójta Świerklan Tomasza Pieczkę i Wójta Jejkowic Marka Bąka. Na wstępie Burmistrz Wiesław Janiszewski stwierdził, że można dać dobry przykład i jako samorządy jednego powiatu porozumieć się w istotnych dla mieszkańców sprawach , gdzie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest liderem opracowania tego dokumentu. Starosta Damian Mrowiec podziękował burmistrzowi i wójtom za współpracę w budowaniu więzi oraz stwierdził że nie konkurencja,  a współpraca pomiędzy samorządami daje namacalne efekty i możliwość działania na poziomie wszystkich gmin. Strategia ma określić system zarządzania w formule partnerskiego modelu działania, gdzie celem jest diagnozowanie problemów rozwojowych, wypracowanie sposobów ich rozwiązywania, zwiększenie efektywności działania oraz kompleksowe rozwiązywanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie przedsięwzięć partnerskich. Jest to pierwszy dokument strategiczny, w którym uczestniczy powiat i wszystkie gminy. Razem będzie łatwiej aplikować o środki zewnętrzne na realizację wytyczonych zadań. Przełom maja i czerwca 2022,  to czas na przyjęcie strategii przez wszystkie Rady Gmin i Radę Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Marek Profaska, Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. Rozwoju, Planowania i Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Andrzej Wącirz naczelnik wydziału programowania i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny koordynator prac nad projektem. 

Skip to content