Alzheimer – rozumiem – wspieram

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich uprzejmie zapraszają samorządy lokalne oraz instytucje zajmujące się sprawami osób starszych do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. W tym celu przygotowaliśmy materiały (ulotkę i broszurę), które w prosty sposób opisują zagadnienie.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję poprzez:

  •  upowszechnianie przesłanych materiałów – zamieszczenie ich na Państwa stronie internetowej, a jeśli jest taka możliwość, powielenie i udostępnienie w miejscach uczęszczanych przez wiele osób (sklepy, poczta, itp.) oraz przekazanie innym podmiotom (np. ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, domy opieki).
  •  wykorzystanie w dowolny sposób publikacji zamieszczonych na stronie RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera Materiały dotyczą różnych aspektów od najczęściej zadawanych pytań, poprzez diagnozę, leczenie i opiekę do problemów prawnych. Są na otwartej licencji i można je wykorzystywać w całości lub we fragmentach.
  •  organizację lokalnych spotkań, warsztatów, konferencji (również online) poszerzających wiedzę. Nasi eksperci z organizacji alzheimerowskich i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mogą służyć pomocą.
  •  stworzenie warunków do przeprowadzenia przez chętne osoby 55+ testów sprawności ruchowej i poznawczej na platformie internetowej www.testysenioralne.pl Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej. Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz zaciszne pomieszczenie z dostępem do internetu.

Dodatkowo można skorzystać z rozmowy z psychologiem – to jest usługa odpłatna i wymaga umówienia się. Badanie na platformie internetowej nie postawi diagnozy, ale wskaże, czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza POZ po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań. Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Inwestycja w stanowisko do przeprowadzeniu testów będzie korzystna – samorząd zaoszczędzi w przyszłości na wydatkach związanych z zapewnieniem długoletniej opieki instytucjonalnej, a chory i jego najbliższe otoczenie zyskają czas na oswojenie się z chorobą, przygotowanie i zaplanowanie przyszłości.

Dlaczego to robimy:

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.

Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc, bo brak im podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje. Osoby żyjące z chorobą otępienną potrzebują być traktowane jak równoprawni współobywatele, którzy chcą być aktywni, zaangażowani, potrzebni i obdarzeni szacunkiem. Ich zachowania i umiejętności mogą się różnić w zależności od wieku lub stopnia zaawansowania choroby, ale zawsze potrzebują i mają prawo do życia w przyjaznym, życzliwym dla nich środowisku, w którym czują się bezpiecznie i mogą liczyć na pomoc innych. Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów zawodowych i rodzinnych. Bardzo liczymy, że nasza kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram” wpłynie na wzrost świadomości społecznej o specyfice choroby otępiennej, potrzebach chorych, przyczyni się do jak najwcześniejszego diagnozowania, poprawy dostępu do leczenia i zapewnienia chorym i ich opiekunom odpowiedniego wsparcia.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Broszura potrzeby chorych 6 MB 197
pdf ulotka - Alzheimer - rozumiem - wspieram 99 KB 251
Skip to content