Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z Terenu Powiatu Rybnickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 w załączeniu przedstawia zaktualizowany Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z Terenu Powiatu Rybnickiego

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf INFORMATOR 2021 2 MB 464
Skip to content