Wspieramy lokalną gospodarkę

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku pozyskał 21 milionów złotych na realizuję w 2021 roku aż 6 projektów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Jednym z realizowanych projektów jest „Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy”. Pracodawcy w ramach projektu mogą ubiegać się o organizację staży oraz prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wojewódzki Program Regionalny to kolejny innowacyjny projekt, w którym wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, które utraciły pracę w okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2. Środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie stanowiska pracy oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach pozostałych projektów realizowane będą takie formy wsparcia jak: staże, prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania do wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje:

tel. 32 4226095, 32 4221623

  • staże- wew. 211;
  • prace interwencyjne, dofinansowania do wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia, bony zatrudnieniowe- wew. 209;
  • doposażenia stanowiska pracy- wew. 221.

www.rybnik.praca.gov.pl

fb.com/pup.rybnik  

e-mail: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl

Skip to content