Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 „Zdolni….. w zdalnej…… i w zastępczej….”

Kiedy kilka miesięcy temu powzięliśmy informację o planowanym zamknięciu placówek oświatowych nikt nie przypuszczał, że „zdalne” zostanie z nami na tak długo. Mimo wszystko, gdy pojawiła się możliwość przystąpienia do programu ” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19 ” Powiatowe Centrum podjęło szybką decyzję o udziale w w/w projekcie. Formy wsparcia, przebieg realizacji projektu został przedstawiony już we wcześniejszym artykule.

Rodziny zastępcze, a przede wszystkim ich podopieczni, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu „wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” korzystają z otrzymanego sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej. Najmłodsi są szczególnie zadowoleni ze sprzętu komputerowego, ponieważ dzięki temu dzieci mogą w pełni realizować obowiązek szkolny w formie zdalnej, mają większą motywację, nie odstają od rówieśników i mogą wykonywać powierzone im przez nauczycieli zadania na sprzęcie, który jest do tego przystosowany. Również dzieci
z niepełnosprawnościami, przebywające w pieczy zastępczej mogą korzystać ze sprzętu komputerowego dzięki specjalistycznym oprogramowaniom wspomagającym proces realizacji obowiązku szkolnego.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej dziękuje wszystkim rodzinom zastępczym za trud jaki wkładają w proces edukacji zdalnej swoich podopiecznych. To nasze rodziny dają świadectwo, że w „zastępczej” też można być „zdolnym” dzieckiem mimo nauki „zdalnej”.

Podsumowując realizację projektu a przede wszystkim pracę naszych podopiecznych wszystkim najmłodszym życzymy zdrowych, miłych i przyjemnych ferii zimowych.

PCPR Rybnik

Skip to content