7. edycja bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony ŚrodowiskaCelem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Dostrzegając wagę tematu, projekt patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Klimatu. Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy – BADAWCZY i FILMOWY. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

KONKURS BADAWCZY
www.postawnaslonce.pl

Szkołę może reprezentować jeden maks. 11-osobowy zespół (10 uczniów i opiekun). Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej i OZE. W etapie drugim przygotowują projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i budynków szkolnych, a następnie  przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości organizując akcje promocyjne, wideokonferencje, zamieszczając efekty swojej pracy na portalach internetowych.
Zespoły oceniane są w dwóch oddzielnych kategoriach – szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

REJESTRACJA
Na zgłoszenia czekamy do 6 grudnia 2020 roku.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.postawnaslonce.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.postawnaslonce.pl postawnaslonce@fundacjabos.pl

KONKURS FILMOWY
www.filmeko.pl

W konkursie filmowym szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 5 uczniów oraz opiekun. Zadaniem uczniów jest stworzenie filmu w dowolnej technice, opowiadającego o odnawialnych źródłach energii. Młodzież biorąca udział w konkursie zaczyna od stworzenia grupy filmowej. Następnie krok po kroku przechodzi kolejne etapy tworzenia filmu – od pomysłu na scenariusz do gotowego dzieła.
W konkursie filmowym wszystkie zespoły oceniane są w jednej kategorii.
REJESTRACJA
Na zgłoszenia czekamy do 6 grudnia 2020 roku.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.filmeko.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.filmeko.pl
filmeko@fundacjabos.pl

Skip to content