AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w tym: parafie, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, koła łowieckie, koła wędkarskie

Jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

  • Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego
    ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej lub innego podmiotu.
  • Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.
  • Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000 zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania pod linkiem: https://rybnik.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

UMORZENIE POŻYCZKI

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana z urzędu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Skip to content