Ponad 4 mln zł na targowiska z lokalnymi produktami

Nabór wniosków potrwa do 3 lipca 2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Konkurs odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Termin składania wniosków trwa od 15 czerwca do 3 lipca 2020 r. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Przewidywana wysokość środków finansowych dostępnych dla województwa wynosi około 4 100 000 zł. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznawana jest na budowę lub przebudowę targowisk oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym zakup nowych urządzeń. O pomoc mogą ubiegać się gminy oraz powiaty i ich związki. Inwestycje mogą być realizowane w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje: www.slaskie.pl

Skip to content