Rachunki bankowe

NIP Starostwa Powiatowego: 642 25 90 530 – (dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT)

REGON: 276 285 170

NIP Powiatu Rybnickiego: 642 31 97 094 – (dla celów związanych z podatkiem od towarów i usług – VAT)

Właściciel rachunków bankowych: Powiat Rybnicki ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

Rachunek bankowy dochodów nr 98 8456 0009 2001 0023 9628 0004 na który należy dokonywać wpłat za wypisy z ewidencji gruntu, materiały geodezyjne

UWAGA !! - Na powyższy rachunek nie należy wpłacać opłaty skarbowej.

Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa nr 28 8456 0009 2001 0023 9628 0003 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Rachunek bankowy dochodów nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych

Rachunek bankowy dochodów nr 06 8456 0009 2001 0023 9628 0108 do wpłat tytułem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zgodnie z art. 140mb i art. 140n Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Rachunek bankowy dochodów nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 na który należy dokonywać wpłat innych niż opłaty komunikacyjne i geodezyjne

Opłaty za rejestrację jednostki pływającej w systemie REJA24 – 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 – należy uiścić dodatkową opłatę skarbową 17 zł za wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację w systemie REJA24 na konto Urzędu Miasta Rybnika 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

 Sposób uiszczenia opłaty skarbowej:

  1. bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489  PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Rybniku,
  2. w kasie Rybnickiego Banku Spółdzielczego w budynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2 – I piętro sala 151, wejście od ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 – parter),
  3. u inkasentów:
    • BNP Paribas Polska S.A. – Placówka w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3 (budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku)
Skip to content