Lucyna Król

Urodzona w 1974 roku. Mieszkanka Książenic w gminie Czerwionka-Leszczyny. Wykształcenie wyższe uzyskała na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie specjalności Konstrukcje Budowlane oraz w zakresie specjalności Technologiczno-Menadżerskiej. Studia Podyplomowe w zakresie Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne ukończyła na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Obecnie pracuje na stanowisku Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce – Leszczynach.

Pełnione do tej pory funkcje społeczne – Członek Rady Sołeckiej w Książenicach.

Wybrana z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego.

Skip to content