Irena Krypczyk

Urodziłam się i mieszkam w Jejkowicach.

Ukończyłam studia na wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe moje zawodowe życie związane było z pracą w szkole. Przez 5 kadencji ( 2002-20240) byłam radną Gminy Jejkowice.

Wybrana z listy KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego.

Skip to content