Adam Wczasek

Adam Wczasek urodzony w 1979 r. Zamieszkały w Czerwionce– Leszczynach. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Edukacji Obywatelskiej – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacji dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy – Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania i Stosunków Międzynarodowych. Ponadto posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy.

Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach i Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy.

Radny VI kadencji Rady Powiatu w Rybniku.


Wróć

Skip to content