Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Rybniku

 1. Aleksandra Wojtas – Plisz  – przewodniczący
 2. Eugeniusz Adamiec – członek
 3. Andrzej Kłapczyk – członek
 4. Bogusław Niestrój – czlonek 
 5. Irena Woźnica – członek 
 6. Damian Mrowiec – członek 

Do zadań Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy:

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i odpadami, ujęć wodnych, budowy i utrzymywania oczyszczalni ścieków, zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych, leśnych, wód powierzchniowych, kompleksowego działania na rzecz ochrony środowiska,
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie inwestycji dotyczących ochrony środowiska, budownictwa wodnego i rolniczego,
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 5. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wróć

Skip to content