Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Rybniku

Do zadań Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy:

  1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i odpadami, ujęć wodnych, budowy i utrzymywania oczyszczalni ścieków, zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych, leśnych, wód powierzchniowych, kompleksowego działania na rzecz ochrony środowiska,
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie inwestycji dotyczących ochrony środowiska, budownictwa wodnego i rolniczego,
  3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  5. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wróć

Skip to content