Zaproszenia do składania ofert (4)

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert zgodnych z zamieszczonym zapotrzebowaniem

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf zapytanie spawacz 530 KB 296
pdf zapytanie SEP 550 KB 320
pdf zapytanie CISCO 589 KB 300
Skip to content