Zaproszenia do składania ofert (2)

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert zgodnych z zamieszczonym zapotrzebowaniem

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Język angielski specjalistyczny 0 B 0
doc Formularz ECDL 106 KB 59
doc Formularz doradca 106 KB 55
doc Formularz Angielski 106 KB 54
pdf ECDL 2 MB 58
pdf Doradztwo zawodowe 2 MB 64
Skip to content