„KAROLINKI” wręczone

Na koniec 2013 r. Starosta Rybnicki Damian Mrowiec został wyróżniony przez Gminę Czerwionka –Leszczyny statuetką „Karolinka” , która przyznawana jest za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.Wyróżnienia przyznawane są od 1997 roku. Kapituła w składzie: Burmistrz Gminy i Miasta – przewodniczący Kapituły oraz członkowie – Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Przewodzącego Rady Miejskiej oraz Sekretarz wybierała spośród 38 złożonych wniosków stanowiących nominacje do nagrody. W tym roku przypada jubileusz 15-lecia powołania nowej jednostki samorządu terytorialnego – powiatu. Uroczystość wręczenia „Karolinek” stanowiła więc niejako wyraz podziękowania za współpracę pomiędzy gminą a Starostwem Powiatowym w Rybniku. Pięciu laureatów reprezentuje struktury powiatu rybnickiego, troszcząc się o rozwój Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wyróżnienia przyznano również Eugeniuszowi Adamcowi z Bełku i Romualdowi Stenclowi – mieszkańcowi Dębieńska, radnym powiatu rybnickiego, Antoniemu Bluszczowi z Czuchowa, byłemu Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Danucie Zieleźny z Książenic, byłej radnej powiatu rybnickiego. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Wydarzenie uświetnił koncert Eleni oraz występ chóru „Magnificat”.


Skip to content