Wicestarosta

Marek Profaska – Wicestarosta

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy:

  1. kierowanie lub sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ustalonym przez Starostę,
  3. zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.

Kontakt

sekretariat – pok. 203 (I piętro), tel. 32 42 28 300 wew. 19

Powrót

Skip to content