Referat Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 32 416 13 32, pokój 103
Adres e-mail: gnTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i Powiatu Rybnickiego:

1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych ze sprzedażą, zamianą, zbyciem i nabyciem w drodze darowizny,

2) przygotowanie umów dotyczących oddania nieruchomości w posiadanie zależne, w tym umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,

3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,

4) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym:

a) naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,

b) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

5) wyrażanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości,

6) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych.

2.W zakresie wywłaszczania nieruchomości:

1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących pozbawienia prawa własności,

2) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,

3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,

3.Występowanie z wnioskami i pismami do sądu:

1) o wpis lub wykreślenie w księgach wieczystych prawa własności lub innych praw rzeczowych,

2) o założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości nie posiadających dotąd założonych ksiąg.

4. Przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.

5. Prowadzenie postępowań związanych z ochroną gruntów rolnych w tym:

1) rozpatrywanie spraw dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji,

2) rozpatrywanie spraw związanych z rekultywacją gruntów.

6.Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

7. Sporządzanie:

1) informacji o stanie mienia komunalnego,

2) deklaracji podatku od nieruchomości,

3) dowodów księgowych dotyczących majątku nieruchomego.

8. Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (w tym prowadzenie sprawozdawczości w ramach Integrującej Platformy Elektronicznej).

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach