Łukasz Norek

Łukasz Norek urodzony 15 czerwca 1981 r. Zamieszkały w Jejkowicach. W związku małżeńskim z Darią, syn Radosław. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi – tytuł magistra z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu – tytuł licencjata z wychowania fizycznego i zdrowotnego wraz ze ścieżką resocjalizacyjną. Ponadto ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – Wszechnica Polska Warszawa.

Członek Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.


Wróć

Skip to content