Aleksandra Wojtas-Plisz

Urodzona w 1969 roku. Mieszkanka Zwonowic. Z zawodu nauczycielka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od 2010 r. do 2018 Radna Gminy Lyski. W latach 2014-2018 przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej przy Radzie Gminy Lyski, przewodnicząca Klubu Radnych Nowoczesna Gmina Lyski.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rybniku.

Do Rady Powiatu wybrana z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego.

Skip to content