Komisja Współpracy Europejskiej Rady Powiatu w Rybniku

Do zadań Komisji Współpracy Europejskiej i Promocji należy:

  1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie spraw dotyczących: ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej i unijnych funduszy pomocowych, nawiązywania współpracy międzynarodowej, określenia form promocji i reklamy powiatu i podmiotów działających na terenie powiatu. 
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz w sprawach przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w pkt. 1,
  3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w tym podmiotami zagranicznymi, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w pkt. 1,
  4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w pkt. 1,
  5. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w pkt. 1,
  6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w pkt. 1.

Wróć

Skip to content