Komisja Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Rybniku

Do zadań Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej należy:

  1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie spraw dotyczących: działalności placówek oświatowych, działalności placówek opieki społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy rodzinie.
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1.
  3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
  4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
  5. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
  6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wróć

Skip to content