Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Rady Powiatu w Rybniku

 1. Karina Stępień – przewodniczący
 2. Izabella Krasowska – Salamon – czlonek
 3. Honorata Węglorz – członek
 4. Elzbieta Pierchała – członek
 5. Łukasz Norek – członek
 6. Jan Tokarz – członek

Do zadań Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu należy:

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie spraw dotyczących: kultury na terenie powiatu, edukacji kulturalnej, placówek upowszechniania kultury, inwestycji z zakresu kultury, sportu i rekreacji, organizacji i promocji ochrony zdrowia na terenie powiatu, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom,
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1,
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 4. Wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady lub Zarządu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 5. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 6. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 7. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wróć

Skip to content