Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Rady Powiatu w Rybniku

Do zadań Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu należy:

  1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie spraw dotyczących: kultury na terenie powiatu, edukacji kulturalnej, placówek upowszechniania kultury, inwestycji z zakresu kultury, sportu i rekreacji, organizacji i promocji ochrony zdrowia na terenie powiatu, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom,
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1,
  3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  4. Wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady lub Zarządu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  5. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  6. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
  7. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wróć

Skip to content