Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Rybniku

Do zadań Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego należy:

  1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie: bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przestrzegania zasad współżycia społecznego, przestrzegania ładu, porządku i czystości na terenie powiatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej i innych spraw związanych z drogownictwem i transportem.
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1.
  3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
  4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
  5. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
  6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wróć

Skip to content