Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Rybniku

Do zadań Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Regionalnego należy:

  1. Wnioskowanie w sprawach procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi.
  2. Koordynowanie prac komisji Rady w sprawach opinii do projektu budżetu, oraz przedstawianie opinii dotyczących projektu budżetu i zmian w budżecie.
  3. Opiniowanie wszelkich spraw wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu.
  5. Kontrola gospodarowania mieniem powiatu we współpracy z innymi właściwymi komisjami.
  6. Pobudzenie gospodarczej aktywności powiatu.

Wróć

Skip to content